Ansökan skola/förskola

Anmäl ditt barn till skolan här!

För er som funderar över ansökningar till förskoleklass Framtidskompassen Vellinge/V Ingelstad

Framtidskompassen har angett olika förtursregler vid ansökning till våra skolor. Om ert barn har syskon som går på den skolan ni ansöker till eller om ert barn redan nu går på en av våra förskolor omfattas ni av våra förtursregler.

Om ni vill att ert barn skall gå i förskoleklass på Framtidskompassen påminner vi er om att senast den 31 januari skall ansökan vara V Ingelstad tillhanda och senast den 31 augusti skall ansökan vara Vellinge tillhanda. Detta gör ni via länk ovan.
Efter detta datum upphör förtursrätten.