Synpunkter och klagomål

Vi vill vädigt gärna ha synpunkter kring vår verksamhet, det är så vi utvecklas. Dessa kan behöva lite behandlingstid men vi svarar så fort vi kan.

Kontaktuppgifter
Var vänlig och fyll i dina kontaktuppgifter om du vill bli kontaktad.
Namn på berörd person, om denna skiljer sig från personen som skickar in formuläret.
Information
Beskriv vad ditt ärende gäller
Skriv gärna in förslag på förbättringar