Synpunkter och klagomål

Vi vill v�ldigt g�rna ha synpunkter kring v�r verksamhet, det �r s� vi utvecklas. Dessa kan beh�va lite behandlingstid men vi svarar s� fort vi kan.

Kontaktuppgifter
Var vänlig och fyll i dina kontaktuppgifter om du vill bli kontaktad.
Namn på berörd person, om denna skiljer sig från personen som skickar in formuläret.
Information
Beskriv vad ditt ärende gäller
Skriv gärna in förslag på förbättringar