Vår verksamhet

Framtidskompassen är en friskola med förskole- och grundskoleverksamhet.

Vi erbjuder kunskap som utgår från barn och ungdomars naturliga drivkraft och nyfikenhet.
Vår undervisning vilar på en gemensam värdegrund med tydliga humanistiska värderingar. Målet med vår verksamhet är att vara en trygg grogrund och vägvisare till livslångt lärande.

Det som började med en god idé har blivit verklighet
När Framtidskompassen startade år 2009 var målet att skapa en annorlunda skola. Vi hade på nära håll fått uppleva hur den traditionella skolan kämpade med stela organisationer som hade svårt att fånga upp och tillgodose eleverna och deras individuella behov.
Vi var övertygade om att det fanns bättre sätt att driva en skola. Ett sätt som bygger på individen och den naturliga drivkraft och nyfikenhet som alla barn bär inom sig.

Vi såg det som vår uppgift att skapa en plats som hjälper och uppmuntrar barn att hitta en naturlig lust att lära.

Åren har gått och vi kan följa våra elever på sin resa vidare i livet. Vi har fått se hur Framtidskompassens elever har utvecklas till unga individer med med en konkurrenskraftig. utbildning, tilltro till den egna förmågan och starka humanistiska värderingar.
Under tiden har även Framtidskompassen utvecklats. Idag är vi en prisbelönt skola och en attraktiv arbetsplats, både för elever och pedagoger. Vår kultur har vuxit sig starkare och blivit en av våra främsta tillgångar. Tack vare våra gemensamma värderingar är vi idag en skola med en stark identitet, positiv gemenskap och goda resultat. Och framförallt – med en naturlig ny kenhet och lust att lära.

Mer information kring vår verksamhet hittar du på Facebook, Twitter och Instagram.

Framtidskompassen V Ingelstad
rektor Marita Skoog 0733-55 59 18
bitr. rektor Ingela Nyberg 0733-55 59 28

administratör Camilla Svensson 040-68 55 400

V Ingelstad förskola
Djursätersvägen
235 41 Vellinge

Arrie förskola
Prästagårdsvägen
235 94 Vellinge

Förskolechef Lena Stjärna: 0733-555917
bitr förskolechef Jenny Knutsson 0733-555916

Fritidshem

0733 - 55 59 11 Safiren, åk 2
safiren@framtidskompassen.se


0733 - 55 59 12 Topasen, förskoleklass
topasen@framtidskompassen.se


0733 - 55 59 13 Smaragden, åk 1
smaragden@framtidskompassen.se


0733 - 55 59 14 Rubinen, åk 3-5
rubinen@framtidskompassen.se

Det går även att nå alla via e-post, förnamn.efternamn@framtidskompassen.se