Verksamhetsråd

Verksamhetsrådet leds av skolans rektor. Skolan vill eftersträva ett gott samarbete med föräldrar och har ett verksamhetsråd bestående av föräldrarepresentanter från de olika klasserna och förskolan, nämndsrepresentanter, personal och elever.

Verksamhetsrådets syfte är att diskutera övergripande frågor som gäller en hel årskurs, flera årskurser eller hela skolan/förskolan. Rådet sammanträder en till två gånger per termin och består av personal, elever, föräldrar och politiker. Verksamhetsrådsrepresentanter representerar hela årskursen/avdelningen och inte specifika klasser. Målet är att ha en eller två representanter för varje årskurs/avdelning. Representater till verksamhetsrådet utses av föräldrar i resp årskurs/avdelning.

Vi vill ha en nära demokrati med möjlighet att utveckla delar av skolans och förskolans verksamhet för att tillsammans skapa en bra verksamhet. Föräldrarna bidrar med sina värdefulla erfarenheter från sammanhang utanför skolan.

Hör av dig om du har frågor eller är nyfiken

Du som förälder, elev eller personal är alltid välkommen att vända dig till någon av oss i verksamhetsrådet med förslag eller frågor omkring förskolan/skolans verksamhet.