Elevhälsa

Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

I elevhälsan arbetar vi med:

  • förebyggande arbete och riktade insatser
  • rådgivning, stöd och handledning
  • psykosocial och medicinsk konsultation
  • utredningar och kartläggningar
  • samordning av resurser
  • kompetensutveckling av personal
  • handledning och coaching om alternativa verktyg i lärandet
  • samverkan med andra instanser så som BUP, HAB, specialpedagogiska myndigheten

Vårt uppdrag är:

  • att utifrån en samlad kompetens stödja förskola och skola
  • i arbetet med att främja barns och ungdomars hälsa och lärande

Kontaktuppgifter elevhälsa

Skolsköterska
Gunilla Holmén
tfn 040-68 55 405

Psykolog

För Psykolog, kontakta Nathalie Johansson
nathalie.johansson@framtidskompassen.se

Kurator

kontakta Johan Wittmann tfn 0733-455617
johan.wittmann@framtidskompassen.se