Kontakta Vellinge

 

Framtidskompassen

Assarsgatan 8
235 33 Vellinge

Telefonummer till rektor Jessica Håkansson:
040-68 53 801

Telefonnummer till administrativ chef Cecilia Cederborg:
040-68 53 800

Telefonnummer till vaktmästare Magnus Cervin:
040-68 53 802

Telefonnummer till biträdande rektorer i Vellinge (För sjukanmälan, se rubrik sjukanmälan nedan)

Carina Meyer, fritids och arbetslag F-3, 0733-455619
Jörgen Månsson, fritids och arbetslag, F-3 0733-455626

Cecilia Nilsson, arbetslag 4-6, 0733-455615

Ola Clarin, arbetslag 7-9, 0733-455636

Skolsköterska
Skolsköterska Gunilla Holmén tfn 040-6855405

Skolbibliotek
jesper.larsson@framtidskompassen.se

Följ gärna mediateket på: http://framtidsmediateket.blogspot.se

Kontaktinformation till övrig personal/verksamhet
För att kontakta personal via mail:

fornamn.efternamn@framtidskompassen.se

Kontaktinformation till fritids
På Framtidskompassen i Vellinge är fritidsverksamheten uppdelad på två olika enheter:

Rosen – här vistas elever som går i åk 2-6.
Telefonnummer till Rosen: 040-6853803, 0733-455603

Näckrosen – här finns verksamhet för de barn som går i förskoleklass och elever i år 1
Telefonnummer till Näckrosen: 040-6853804, 0733-455604

Sjukanmälan:
sjukanmäl via https://sms.schoolsoft.se/framtidskompassen