Trygghetsteam

På Framtidskompassen har vi ett trygghetsteam bestående av personal från de olika arbetslagen. Vi träffas regelbundet och diskuterar problem som kan ha uppstått. Vi har även möjlighet att träffa elever som behöver prata med oss. Vi ser till att föräldrarna får veta när vi har haft allvarliga samtal med en elev.

Att stoppa mobbing går!

Vår huvudsakliga uppgift är att arbeta förebyggande mot mobbning. Om vi får kännedom om mobbning eller annat dåligt kamratskap arbetar vi på olika sätt för att stoppa och förhindra att det fortsätter. Det är viktigt att man pratar med någon vuxen om man känner sig utsatt eller vet någon som är utsatt så att vi kan agera.

"Alla elever har rätt att känna sig trygga och respekterade i skolan"

Du hittar vår likabehandlingsplan under menyn "Mål och planer" längst upp på sidan.

Vad är mobbing?

Det kan vara svårt att skilja mobbing från så kallade vanliga konflikter och bråk. Mobbning är det när:

  • Det är mobbing när en elev upprepade gånger utsätts för negativa handlingar från en eller flera andra elever.
  • Det är mobbing när parterna i en konflikt inte är jämnstarka utan den ena parten ständigt är i underläge och blir kränkt.

Vuxna kan hjälpa.

Barn berättar inte alltid om mobbing som de känner till, för de tror att det är skvaller eller för att de är rädda för hämnd. Att berätta om mobbing är inte skvaller, det är att hjälpa de som har det svårt.

Skolans personal berättar aldrig varifrån de fått sin information utan löser problemet så att ingen utpekas eller drabbas. Om skola och hem klart tar avstånd från mobbing får detta en positiv inverkan på barnen.