Verksamhetsråd

Varje läsår bjuder Framtidskompassens rektor in till verksamhetsråd där föräldrar, elever, personal och politiker deltar och gemensamt diskuterar frågor som rör verksamheten.

Framtidskompassen leds av skolans rektor. Skolan vill eftersträva ett gott samarbete med föräldrar och har ett verksamhetsråd bestående av föräldrarepresentanter från de olika klasserna och förskolan, nämndsrepresentanter, personal och elever.

Vi vill ha en nära demokrati med möjlighet att utveckla delar av skolans och förskolans verksamhet för att tillsammans skapa en bra verksamhet. Föräldrarna bidrar med sina värdefulla erfarenheter från sammanhang utanför skolan.