DRÖMMAR PÅ ALLVAR

Välkommen till Framtidskompassen. Vi är en förskole- och grundskoleverksamhet med fokus på individuell utveckling och kunskapsglädje. Vi erbjuder utbildning där barn och elever får möjlighet att växa och lära med hjälp av sin egen drivkraft och naturliga nyfikenhet.
LÄS MER

HOS OSS SKA VARJE INDIVID VÄXA OCH UTVECKLAS FÖR ATT UPPNÅ SIN FULLA POTENTIAL. ALLA SKA FÅ CHANSEN ATT BLI DET MAN HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT BLI.

BLI DITT BÄSTA JAG

VÅRT SÄTT ATT VARA PÅVERKAR HUR VÅR SKOLA FUNGERAR. ALLA PÅ FRAMTIDSKOMPASSEN ÄR ANSVARIGA FÖR HUR VI BEMÖTER VARANDRA.

VI ÄR VARANDRAS ARBETSMILJÖ

KUNSKAP SKA VARA ROLIGT. MED DRÖMMAR SOM DRIVKRAFT KAN MAN SKAPA NATURLIG GLÄDJE, NYFIKENHET OCH MENING.

OM DU TROR ATT DU KAN ÄR DU REDAN HALVVÄGS

VÄRDEGRUND

VÅRT SÄTT ATT VARA

En trygg och öppen arbetsmiljö är en förutsättning för lärande. Framtidskompassen är en tydligt värdestyrd skola. Det betyder att våra värderingar och värdeord är grunden för allt vi gör. Våra fyra ledord är en naturlig del av vårt dagliga arbete och är synliga i både ord, bild och handling.
LÄS MER