Om oss

VISSELBLÅSARTJÄNST

Enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) har man rätt att under vissa omständigheter rapportera om missförhållanden. Vid visselblåsning finns ett skydd mot negativa konsekvenser efter rapport av ett missförhållande.

Alla som i ett arbetsrelaterat sammanhang, så som samtliga arbetstagare, ledning, inhyrd personal, arbetstagarrepresentanter, konsulter och praktikanter har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden inom Framtidskompassens verksamhet omfattas av skyddet. Även om du har slutat på Framtidskompassen eller ännu inte börjat kan du rapportera om ett missförhållande.

Visselblåsartjänsten är till för att rapportera om oegentligheter eller missförhållanden som inom Framtidskompassens verksamhet och som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. För att du ska vara skyddad av visselblåsarlagen ska missförhållandet vara arbetsrelaterat och det ska finnas ett allmänintresse i det du rapporterar.

Rapportering sker genom formuläret nedan. Det är viktigt att du fyller i formuläret nedan utförligt, särskilt om du väljer att inte uppge kontaktuppgifter eftersom det då inte finns någon möjlighet att kontakta dig för att ställa kompletterande frågor. Om du anger kontaktuppgifter kommer mottagande av din rapport att bekräftas till dig och utredning inledas.

Här kan du rapportera missförhållanden vid Framtidskompassen.

Om du önskar vara anonym lämna fälten med namn, telefon och e-postadress tomma. Om du inte anger e-postadress eller andra kontaktuppgifter kommer återkoppling i ärendet inte att ske.