Om oss

MED DRÖMMAR SOM DRIVKRAFT

Framtidskompassen arbetar för att alla barn ska få chans till skola och utbildning som ger möjlighet att bli sitt bästa jag.
Vi vet att vägen till kunskap är olika. Därför erbjuder vi en individuell läromiljö som till stor del utgår från varje barns unika intressen och färdigheter. Genom att uppmuntra våra elever att drömma skapar vi en naturlig drivkraft som gör lärandet roligt och meningsfullt.
Vi vill att våra elever ska gå ut i livet med både kunskap och värdefulla personliga egenskaper. Därför är Framtidskompassen är en tydligt värdestyrd skola. För oss är tillit och förtroende en förutsättning för vårt arbete. Våra värdeord är grunden i allt vi gör. Tillsammans skapar vi en trygg och inspirerande miljö där barn, elever och lärare trivs och utvecklas.
En plats där människor vågar växa med sina drömmar som drivkraft.

VÄRDEGRUND

VÅRT SÄTT ATT VARA

Framtidskompassen är en tydligt värdestyrd skola. Det betyder att våra värderingar och värdeord är grunden för allt vi gör. Våra fyra ledord är en naturlig del av vårt dagliga arbete och är synliga i både ord, bild och handling. Tillsammans skapar vi en trygg och inspirerande miljö där människor får möjlighet att växa med sina drömmar som drivkraft.

NY DAG - NY MÖJLIGHET

Ibland blir saker inte som man tänkt. För oss är ett misslyckande ingen katastrof, utan ett tillfälle att lära. Vi behöver alla misslyckas för att upptäcka nya vägar och oväntade lösningar.

FRÅN ORD TILL HANDLING

Hemligheten till framgång är att få saker gjorda. Våra ambitioner och värderingar kräver att vi skapar en länk mellan ord och handling. Vi lever som vi lär.

VI ÄR VARANDRAS ARBETSMILJÖ

En god och trygg arbetsmiljö är en viktig grogrund för lärande. På Framtidskompassen är det allas ansvar att bidra till en god arbetsmiljö. Vi värdesätter olikheter och mångfald och behandlar andra som vi själva vill bli behandlade.

BLI DITT BÄSTA JAG

Inga mål omöjliga. Vi uppmuntrar våra elever och medarbetare att drömma och följa sin passion. Genom att hitta den inre drivkraften kan vi motivera varje person till att hitta sitt eget unika framgångsrecept.