KVALITET

FÖRBÄTTRINGAR - PÅ RIKTIGT

Framtidskompassen är en målstyrd organisation med högt ställda mål och delmål. Vi arbetar ständigt och systematiskt med att undersöka och analysera våra resultat. Utifrån kunskapen vi samlar in tar vi beslut om vad som behöver förändras och utvecklas. På så vis får vi ett aktivt kvalitetsarbete som leder till förbättringar – på riktigt.

Vi arbetar med kvalitetssäkringssystem som Qualis, SIQ och EFQM.

Framtidskompassen har tagit emot utmärkelserna:

  • Årets Qualisskola 2012/2013
  • Årets kvinnliga stjärnskott 2015, EY
  • Bättre skola 2015, SIQ
  • Bättre skola 2019, SIQ
  • EFQM Commited to excellence 2 star – 2019
HÖR AV DIG

SYNPUNKTER & KLAGOMÅL

Vi tar gärna emot synpunkter gällande vår verksamhet. Vårt mål är att erbjuda en hög och god kvalitet inom alla områden. Vi vill att vår skola och förskola ska vara så bra som möjligt för alla som finns här. Därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister, så att vi i dialog med elev och förälder kan förbättra och utveckla verksamheten.


Klagomål kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök. Självklart får man lämna klagomålet anonymt.

KLAGOMÅLSHANTERING

Vi vill väldigt gärna ha synpunkter kring vår verksamhet, det är så vi utvecklas.
Dessa kan behöva lite behandlingstid men vi svarar så fort vi kan.

Klagomålshantering