ANMÄLAN VÄSTRA INGELSTAD SKOLA

Formulär för anmälan till skolverksamhet

Vi håller på att flytta anmälan till Schoolsoft. Därför använder du bara vår webbplats formulär när du ansöker till förskola i Västra Ingelstad.

Framtidskompassen har angett olika förtursregler vid ansökning till våra skolor. Om ert barn har syskon som går på den skolan ni ansöker till eller om ert barn redan nu går på en av våra förskolor omfattas ni av våra förtursregler.Information om barnet


Syskonförtur

(Dessa värden fyller du i ENBART om du åberopar syskonförtur)Information om vårdnadshavare

Vårdnadshavare 1


Vårdnadshavare 2


 

Lagring och publicering av data