KLAGOMÅLSHANTERING

Vi vill väldigt gärna ha synpunkter kring vår verksamhet, det är så vi utvecklas.
Dessa kan behöva lite behandlingstid men vi svarar så fort vi kan.

Klagomålshantering